Klotterförsäkring

Klotterkonsult Gotland AB
Visby Tingstäde

Miljösäkrad klottersanering

Vi eftersträvar att använda så lite kemikalier som möjligt. Detta kan vi göra om vi i förebyggande syfte har klotterskyddat det drabbade objektet. De klotterskydd vi använder kommer från väl kända och kvalitetsmedvetna leverantörer, detta i kombination med vår yrkesskicklighet borgar för bästa möjliga resultat ur alla synvinklar. Klotterskydden är uppbyggda på microvax vilket är en helt miljövänlig produkt. Dessa klotterskydd är transparenta eller pigmenterade och diffusionsöppna, vara leverantörer garanterar en livslängd på 5 år för ett korrekt utfört skydd

Saneringsenheterna

Varje saneringsenhet specialbyggs för au kunna klara av alla typer av klottersaneringsuppdrag, vilket innebär att de är självförsörjande och behöver aldrig använda ström eller vatten från fastigheterna/objekten. Enheterna har med sig appliceringsutrustning for klotterskydd och utrustning for rengöring av saneringsplatsen.

Klotterförsäkring

Vi kan erbjuda Er en försäkring mot skadegörelse i form av klotter som innebär att vi till en fast f6rutbestämd månadskostnad förbinder oss an klottersanera er fastighet/objekt inom 48 timmar från Ert avrop till vårt kontor.

OBS! Denna försäkring är helt självriskfri oavsett klotterfrekvens och volym. Om objektet är klotterskyddat av oss återställer vi dessutom skyddet utan extra kostnad. Ni betalar endast en fasta månadsavgift och anmäler sedan till oss när Ni råkar ut för klotter. Detta innebär att Ni har full kontroll på kostnaderna och kan budgetera för dem.

Vad kostar då detta?

Vi vill vanligtvis inspektera berörda fastigheter och anläggningar för att bedöma premiens storlek beroende på uppskattad klotterfrekvens och objektets storlek. Tillsammans finner vi en lösning som blir det bästa för oss alla.

Vi har även system för sanering på kulturhistoriska byggnader och kalkmålade fasader, ring gärna till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Er.

Med förhoppningen att Ni finner denna presentation seriös och intressant ser vi fram emot ett framtida möte där vi kan ges möjlighet att diskutera och presentera vad vi kan göra för Er i kampen mot klottret.