Tjänster

Klotterkonsult Gotland AB utför bland annat:

  • Sanering av djurstallar
  • Takrengöring och sanering (alger, mossa, sot)
  • Rengöring av gravstenar
  • Måleriarbeten
  • Rengöring av båtskrov
  • Drift och underhåll av fastigheter
  • Fasadrengöring och sanering
  • Rengöring industrilokaler, garage
  • Byggnadsarbetare